Czyste Powietrze”

Trwa rządowy program dofinansowań Czyste Powietrze, z którego mogą skorzystać właściciele nowych lub już istniejących domów jednorodzinnych. Ma on na celu poprawę stanu powietrza w Polsce poprzez zachęcenie Polaków do inwestowania w bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, kocioł na węgiel, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Pierwszy krok to zweryfikowanie potrzeb budynku. Możesz zlecić przeprowadzeniu audytu energetycznego (na który również obejmuje dotacja) lub uproszczonej analizy energetycznej.

Następny etap to złożenie wniosku – osobiście lub online poprzez Portal Beneficjenta lub platformę gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz składamy w odpowiednim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  właściwym dla lokalizacji inwestycji. Jeśli planujesz finansować inwestycje kredytem na termomodernizację to podanie o dotację złóż razem z wnioskiem o kredyt w banku.

Do formularza dołącz zaświadczenie o Twoim rocznym dochodzie, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta.

Drugi krok to wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów z NFOŚiGW/WFOŚiGW. Regulamin programu zakłada możliwość kontroli aby sprawdzić czy w istniejących domach znajdują sie nieefektywne źródła ciepła w postaci starych kotłów. Kontrola może odbyć się również po przeprowadzonej inwestycji ( do 5 lat.)

Kolejnym etapem udziału w programie jest podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę. W przypadku kredytu warunki spłaty ustala bank w którym wnioskowaliśmy o finansowanie.

Etap czwarty realizacja inwestycjiRegulamin Czyste Powietrze obejmuje następujący zakres prac:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,

  • docieplenia przegród budynku,

  • wymiany okien i drzwi,

  • instalacji urządzeń wykorzystujących OZE (takich jak panele fotowoltaiczne),

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Po złożeniu wniosku o płatności środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (14 dni w przypadku wniosku o kredyt).

Jeśli planujesz wymianę systemu ocieplenia lub budowę nowego domu, koniecznie weź pod uwagę dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Według obecnych planów program potrwa do 2029 r., ale jego warunki co jakiś czas się zmieniają – dlatego warto śledzić informacje na bieżąco.

Więcej informacji pod linkami:

(Opr. na podst. materiałów NFOŚiGW)